/ / todaywehave
Promocja nauki, organizacja warsztatów edukacyjnych i konferencji
/ / todaywehave
Promocja nauki, organizacja warsztatów edukacyjnych i konferencji
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w promocji nauki, popularyzacji wiedzy, organizacji warsztatów edukacyjnych, eventów naukowych, popularnonaukowych, warsztatów tematycznych. Chcesz zorganizować profesjonalnie konferencję tematyczną, naukową, popularnonaukową i nie wiesz jak się do tego zabrać, nic prostszego zgłoś się do nas. Oferujemy kompleksową obsługę na terenie całego Trójmiasta.

/ / todaywehave
I live by the Sea Szkoła
/ / todaywehave
I live by the Sea Szkoła
Rosnąca świadomość globalnych zmian, w których zmiany klimatyczne są jednym z głównych problemów, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju następnego pokolenia społeczeństwa światowego, które będzie gotowe do podejmowania decyzji opartych na nauce w celu zapewnienia bezpiecznych, zrównoważonych wyników dla całej planety. W czasach globalnych zmian środowiskowych oczywiste jest, że edukacja oparta na nauce odgrywa kluczową rolę w podnoszeniu obecnego stanu świadomości ludzi. Właściwie zaprojektowana i prowadzona nauka dostarcza narzędzi do zaspokajania różnorodnych potrzeb społecznych, w tym edukacji na wysokim poziomie. W związku z tym istnieje silna potrzeba współpracy zarówno naukowców, jak i nauczycieli, i zapewnienia nowoczesnych metod tworzenia informacji opartych na nauce oraz motywowania ludzi do działania z punktu widzenia ochrony środowiska. Nauka o zrównoważonym rozwoju oraz zrównoważona i wysokiej jakości edukacja wydają się być oczywistymi narzędziami do osiągnięcia tych celów.

/ / todaywehave
I live by the Sea Ocean Action warsztaty
/ / todaywehave
I live by the Sea Ocean Action warsztaty
Chcemy mieć wpływ na zmiany w myśleniu młodych ludzi dotyczące szeroko rozumianego środowiska morskiego. Nie ważne, gdzie mieszkasz masz realny wpływ na to co dzieje się w morzach i oceanach na całym świecie. Aby skutecznie zmieniać sposób działania musimy zmieniać sposób myślenia. A do tego z kolei jest tylko jedna droga: rzetelna informacja, nowoczesna edukacja, dobre wzorce zachowań i wspólne działanie na rzecz mórz i oceanu, ponieważ WE ALL LIVE BY THE SEA.

/ / todaywehave
I live by the Sea Międzynarodowy Konkurs fotograficzno-filmowy
/ / todaywehave
I live by the Sea Międzynarodowy Konkurs fotograficzno-filmowy
Filozofią konkursu I live by the Sea jest stworzenie platformy wymiany informacji dla wszystkich, dla których los naszych mórz i oceanów nie jest obojętny. Pragniemy budować międzynarodową społeczność, której przedstawiciele, uznają sens realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z morzami i oceanami. Mamy nadzieję, że nasz konkurs, łączy młodzież i dzieci z całego świata, którzy wzajemnie uczą się wrażliwości na sprawy środowiska morskiego, w każdym tego aspekcie, od kwestii społecznych po sprawy stricte środowiskowe. Uważamy, że możliwość kontaktu z osobami z innych rejonów świata jest wielką wartością, zatem umożliwiając udział w konkursie prac, z szansą na ich prezentację w ramach ważnych wydarzeń dotyczących mórz i oceanów, organizowanych w różnych miejscach świata, promujemy Ich regiony oraz Ich własne postrzeganie rzeczywistości Ich otaczającej. Chcemy aby uczestnicy konkursu dzielili z nami tę wizję, że razem przyczyniamy się do tego, aby świat był chociaż trochę lepszy, i dlatego, sam udział w tym globalnym projekcie, jest dla nas wszystkich jedyną ,,nagrodą”.