Chcemy mieć wpływ na zmiany w myśleniu młodych ludzi dotyczące szeroko rozumianego środowiska morskiego. Nie ważne, gdzie mieszkasz masz realny wpływ na to co dzieje się w morzach i oceanach na całym świecie. Aby skutecznie zmieniać sposób działania musimy zmieniać sposób myślenia. A do tego z kolei jest tylko jedna droga: rzetelna informacja, nowoczesna edukacja, dobre wzorce zachowań i wspólne działanie na rzecz mórz i oceanu, ponieważ WE ALL LIVE BY THE SEA.

Wspólnie z Wami, chcemy kreować społeczeństwo, które jest otwarte na wzajemną wymianę myśli i doświadczeń, którego przedstawiciele chcą aktywnie zmieniać nasze środowisko naturalne na lepsze, w którym obywatele podejmują świadome decyzje oparte o najlepszą wiedzę naukową.

Naszym projektem, w którego centrum jest dobrostan oceanu, chcemy dołożyć cegiełkę do budowy nowoczesnego społeczeństwa, które funkcjonuje w oparciu o filozofię zrównoważonego rozwoju. Uważamy, że nowoczesna edukacja, skierowana do każdej grupy społeczeństwa, bez względu na wiek i płeć, jest kluczem do wypracowania prawidłowych postaw środowiskowych, lub zmiany tych postaw, które są powszechnie uznane za nieprawidłowe. Łączy nas pasja przekazywania wiedzy oraz otwartość na wzajemne przyswajanie wiedzy, którą każdy z nas nosi w sobie. Chcemy, aby uczestnicy projektu współtworzyli go z nami, ponieważ wiemy, że wspólnym wysiłkiem możemy dokonać dużo więcej.

Projekt I live by the Sea Ocean Action skierowany jest do młodzieży szkolnej w wieku od 10-18 lat, która zainteresowana jest poszerzeniem swojej wiedzy dotyczącej mórz i oceanu i z chęcią weźmie udział zarówno w warsztatach jak i w Międzynarodowej Młodzieżowej Konferencji pt. „Dokąd zmierza świat”, która odbędzie się 9 czerwca 2022 w ramach Światowego Dnia Oceanów              (8 czerwca).

CELE PROJEKTU:

Naszym celem jest budowa społeczności, której przedstawiciele, uznają sens realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z morzami i oceanami, a także budowanie społeczności Ocean Literacy, która rozumie w jaki sposób wpływa na nią ocean oraz jaki wpływ ona na niego wywiera.

 • Poznanie różnych działań człowieka oraz ich wpływu na ekosystem morski. 

 • Rozwijanie świadomości dotyczącej Celów Zrównoważonego Rozwoju i Ocean Literacy. 

 • Pokazanie, że przez działania lokalnie masz wpływ na zmiany globalne. 

 • Kształtowanie umiejętności współpracy i wspólnego stworzenia akcji prośrodowiskowej.

 • Zaplanowanie i zorganizowanie przez grupę w szkole lub w społeczności lokalnej akcji uświadamiającej zagrożenia związane ze zmianą klimatu i zachęcającą do podjęcia działań. 

 • Umożliwienie wymiany doświadczeń i pokazanie dobrych praktyk podczas Międzynarodowej Konferencji pt. „Dokąd zmierza świat”.

CO DA TOBIE PROJEKT?

 • Zwiększysz świadomość wśród dzieci, młodzieży i dorosłych o potrzebie przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju.

 • Poszerzysz swoją wiedzę i zainteresowania związane z ochroną mórz i oceanów.

 • Wdrożysz w swoje codzienne działania praktyki zgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju.

 • Rozwiniesz umiejętności organizacji, tworzenia i współpracy.

PRZEBIEG WARSZTATÓW:

Uczestnicy podzieleni zostają na grupy 4 osobowe. W pierwszej fazie warsztatu, uczestnicy wysłuchają krótkich wykładów dotyczących problematyki zmiany klimatu, roli oceanów w tym procesie, stanu środowiska morskiego. Następnie, każda grupa przygotowuje akcję, cykl działań, proces promocyjny, itp., którego celem będzie podniesienie świadomości wybranej grupy odbiorców lub szeroko rozumianego społeczeństwa, w kwestiach dotyczących promowania działań mających na celu mitygowanie skutków niekorzystnych zmian zachodzących w środowisku morskim i/lub działań nakierowanych na przystosowanie się do zmieniających się warunków środowiskowych. Grupy przygotują nazwy dla swoich projektów, akronimy, slogany i w ostatniej fazie warsztatów będą przedstawiały wynik swoich prac na ogólnym forum uczestników warsztatów.

 

1. Ankieta on-line anonimowa (od 4 klasy szkoły podstawowej) wypełniona przez uczestniczki/uczestników przed warsztatami.

2. Spotkania warsztatowe obejmują III BLOKI tematyczne (max. 30 min.), podczas których omawiane będą przez naukowców i edukatorów poniższe zagadnienia:

BLOK I System Ocean/atmosfera:

BLOK II Morze Bałtycki:

BLOK III Budujemy świadomość dotyczącą mórz i oceanów na miarę Dekady Oceanów:

 • Wszystko o oceanie.

 • Promieniowanie słoneczne siła sprawcza dla klimatu i życia na ziemi.

 • Zmiana klimatu i rola oceanu. 

 • Co możemy zrobić dla osłabienia zmiany klimatu? 

 • Jak się przystosować do zmiany klimatu?

  • Jak zmienia się środowisko Bałtyku?

  • Co oznaczają te zmiany dla ryb  i rybołówstwa?

  • Jaki jest udział ludzi w tych zmianach?

  • Czy możemy coś zmienić?

   • Ocean Literacy – podstawowe założenia.

   • Dlaczego cele zrównoważonego rozwoju są takie ważne?

   • Globalne Cele a młodzi ludzie.

   • Czysta woda i warunki sanitarne.

   • Chronić morza i oceany oraz wykorzystywać ich zasoby w  zrównoważony sposób.

 3. Uczestnicy/uczestniczki warsztatów pracują w grupach z edukatorami max. 25 minut. Wspólnie omawiają w jaki sposób mogą przyczynić się do ograniczenia zmian klimatu? W jaki sposób mogą stworzyć akcję? Grupy przygotują nazwy dla swoich projektów, akronimy, slogany i ogólny zarys.

4. Przerwa 10 minut.

5. Każda grupa prezentuje swój projekt. 5 minut na grupę. c. 20 minut.

6. Podsumowanie warsztatów max. 5 minut.

7. Czas trwania warsztatów on-line max. 1,5 h

8. Dodatkowo przeprowadzone zostaną warsztaty z autoprezentacji i w jaki zrobić prezentację dla grup, które zgłoszą się na konferencję.

9. Jesteśmy otwarci na propozycje uczniów i dowolne formy projektu: prezentacja multimedialna, poster, przedstawienie, film, gra planszowa, przepisy kulinarne, itd.

KAŻDA GRUPA SKŁADA SIĘ Z 4 OSÓB, KTÓRE WSPÓLNIE TWORZĄ I LIVE BY THE SEA TEAM I PRZYGOTOWUJĄ OCEAN ACTION:

 

OCEAN ACTIVIST

OCEAN EDUCATOR

OCEAN REPORTER

OCEAN ARTIST

OCEAN ACTION

 ZADANIA:

 • reklamuje wydarzenie w szkole, sieci lub społeczności lokalnej

 • nadzoruje pracę zespołu oraz przebieg wydarzenia

 • komunikuje się z edukatoram

 • tworzy program wydarzenia

 • zatwierdza materiały stworzone przez członków grupy i dostarcza je do edukatorów


ZADANIA:

 • poszukuje i selekcjonuje wiadomości z portali wiedzy i dzieli się z grupą

 • śledzi w mediach newsy dotyczące mórz i oceanów i tworzy z nich notatki

 • sprawdza, czy materiały tworzone przez grupę są poprawne merytorycznie

 • tworzy program wydarenia - przyczynisz się doo ochrony wszechoceanu

ZADANIA:

 • redaguje teksty, tworzy prezentacje, filmiki, plakaty, ulotki

 • relacjonuje przebieg wydarzenia,

 • przygotowuje notatki do udostępniania na stronie internetowej

 • tworzy program wydarzenia

ZADANIA:

 • relacjonuje przebieg wydarzenia

 • tworzy prezentacje, filmiki, plakaty, ulotki, zdjęcia

 • poszukuje kreatywnych rozwiązań do wizualizacji i prezentacji pozyskanych materiałów

 • tworzy program wydarzenia


Razem tworzycie zespół, który ma wspólny cel: przygotowanie, przeprowadzenie i zrelacjonowanie akcji w lokalnej społeczności, która zostanie pokazana jako „dobra praktyka” podczas Międzynarodowej Młodzieżowej Konferencji „Dokąd zmierza świat”.

 
 

ZADANIA TUTORA (NAUCZYCIELA):

 • wprowadzenie do projektu (omówienie koncepcji, celów, zadań do realizacji: uczestnictwo w warsztatach, zaplanowanie i przeprowadzenie akcji prośrodowiskowej, udział w konferencji), 

 • pomoc w organizacji wśród uczniów zespołów 4-osobowych,

 • wspieranie uczniów w precyzyjnym planowaniu zadań projektowych,

 • tutoringowe spotkania z uczniami,

 • kontrola postępów w realizacji projektu,

 • pomoc i koordynowanie wydarzenia zorganizowanego przez uczniów.

ZADANIA UCZNIA:

 • utworzenie/wstąpienie do utworzonej grupy 4-osobowej, 

 • udział w warsztatach „I live by the Sea Ocean Action”,

 • zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, zaplanowanie wydarzenia dla społeczności lokalnej,

 • podział ról i obowiązków dla poszczególnych członków grupy,

 • regularne konsultacje z tutorem,

 • promocja wydarzenia opatrzona hasłami, sloganami, rymowankami, wierszykami, etc.,

 • stworzenie relacji z przeprowadzonego wydarzenia w formie fotorelacji, prezentacji, filmu, etc., 

 • przedstawienie reportażu z wydarzenia na konferencję „Dokąd zmierza Świat?”, która odbędzie się online 9 czerwca 2022.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU I LIVE BY THE SEA OCEAN ACTION:

Najciekawsze pomysły nagrodzimy podczas Międzynarodowej Młodzieżowej Konferencji pt. „Dokąd zmierza Świat” dla dzieci i młodzieży, która odbędzie się w ramach Światowego Dnia Oceanów 9 czerwca 2022 roku. Uczniowie/uczennice otrzymają dyplomy uczestnictwa w konferencji. Dla najlepszych projektów zaprezentowanych podczas Międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd zmierza świat” przewidujemy nagrody rzeczowe.

KRYTERIA OCENY:

 • kreatywność w organizacji, promocji i relacjonowaniu wydarzenia zorganizowanego dla społeczności lokalnej, 

 • poprawność merytoryczna,

 • różnorodność metod/ aktywności użytych w wydarzeniu,

 • forma przekazu relacji z wydarzenia w trakcie konferencji.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na: office@todaywehave.com 

 • Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2022, liczy się pierwszeństwo zgłoszeń.

Projekt odbywa się w ramach współpracy Today We Have z Instytutem Oceanologii PAN i Sopockim Towarzystwem Naukowym.

 

DODATKOWE INFORMACJE O PROJEKCIE:

 

WIADOMOŚCI

EDUKACJA

WYDARZENIA

WSPÓŁPRACA

Doniesienia oraz ciekawostki z kraju i ze świata dotyczące sytuacji mórz i oceanów, które przesyłają do nas uczennice i uczniowie w jednym miejscu.

Porady jak samemu zacząć dbać o morza i oceany. Od prostych kroków, po wymagające więcej zaangażowania. Fakty i mity o zmianie klimatu.

Realizowane przez nas akcje w ramach  

I live by the Sea Project:

#IlivebytheSeaContest

#IlivebytheSeaSummerSchool

#WeAllLivebytheSea

 

Poszukujemy osób, szkół, organizacji oraz firm do współpracy, wolontariatu i wsparcia naszej inicjatywy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE DO POBRANIA

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY