Aktualności

Ocean Sanctuary Alliance

Today We Have współpracuje przy promocji Inicjatywy 10x20

Ocean Sanctuary Alliance (OSA) to ruch działający przy Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz zwiększania zakresu ochrony obszarów morskich w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG 14). OSA zapoczątkował swoje działania w 2013 roku proponując jeden cel w odniesieniu do oceanów i mórz. Ten cel to pełna ochrona obszarów mórz i oceanów w 10% do roku 2020 (Inicjatywa 10x20), w oparciu o najlepszą wiedzę naukową oraz z poszanowaniem praw krajowych i międzynarodowych. Cel ten, jest uzupełnieniem idei Celów Zrównoważonego Rozwoju (Cel 5). Misją ruchu OSA jest mobilizacja krajów oraz międzynarodowego grona badaczy do działań niezbędnych do tego aby inicjatywy w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju nie pozostały tylko na papierze, a zostały urzeczywistnione poprzez przemyślane działania.

Tym bardziej się cieszymy, że możemy wspierać naszym doświadczeniem tę Inicjatywę.

Gdzie i kiedy promujemy Inicjatywę 10x20

7 maja 2016 roku w Warszawie na XX Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

19 maja 2016 roku podczas zakończenia Projektu "Mieszkam nad Morzem. Morskie opowieści", który jest realizowany w ramach Programu europejskiego Sea for Society oraz w ramach Europejskich Dni Morza w sopockim klubie Atelier (http://www.klubatelier.pl/).

20 maja 2016 roku podczas pierwszej, międzynarodowej konferencji International Sopot Youth Conference (ISYC) dla młodych naukowców zatytułowanej "Dokąd zmierza świat". Jest to kontynuacja kilkuletniej tradycji, polskiej odsłony Sopockiego Forum Młodych. ISYC 2016 odbędzie się w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.

4 czerwca 2016 roku na pikniku naukowym pt. "Morska edukacja ekologiczna" podczas IX Sopockiego Dnia Nauki, który organizowany jest przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie pod patronatem honorowym Prezydenta miasta Sopotu Jacka Karnowskiego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Inicjatywy 10x20 wejdź na: http://www.oceansanctuaryalliance.org/.

International Sopot Youth Conference 20 Maj 2016
Zobacz
Mieszkam nad Morzem. Morskie opowieści.
Zobacz
19 maja 2016 roku organizowaliśmy Trzecią edycję projektu "Mieszkam nad Morzem. Morskie opowieści" w ramach Programu europejskiego Sea for Society w ramach europejskich dni morza w sopockim klubie Atelier.
XX Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik
Zobacz
7 maja 2016 roku w Warszawie Promowaliśmy Inicjatywę 10x20 na Xx Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernika w Warszawie.