Jestem Native-Speakerem, którego pasją są tłumaczenia. Moje bilingwalne środowisko (Polsko-Amerykańskie), zapewnia mi stały kontakt z żywymi językami, co jest podstawą do wykonywania precyzyjnych i dokładnych tłumaczeń, które “nie rażą sztucznością”. Do tych naturalnych atrybutów dodałem camebridge’owski kurs nauczycielski CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults), co z kolei zaowocowało pracą nauczyciela w państwowej szkole w Tajlandii. W swojej dotychczasowej karierze nauczyciela i tłumacza pracowałem z naukowcami z instytutów badawczych oraz uniwersytetów, artystami, krytykami sztuki i biznesmenami. Tłumaczyłem szeroką gamę tekstów, między innymi dokumenty i eseje naukowe, analizy literackie, biografie, sztuki, przewodniki, recenzje. Każde tłumaczenie poszerza mój pogląd na świat i doskonali moje zdolności jako tłumacza – ucząc mnie jak przekazać treść tekstu, zachowując jednocześnie styl i formę. Jak powiedział Günter Grass: ,,Tłumaczenie jest tym, co przekształca wszystko tak, by pozostało bez zmian.”